logo
New Windguru
Uživ. jméno:

Heslo:


Registrovat! (zdarma) Proč?

Podmínky a pravidla používání serveru windguru.cz

1. Popis služby

Server windguru.cz případně windguru.com (dále jen "Windguru") pokytuje uživatelům předpovědi počasí na základě numerických modelů a další informace, a to zejména pro účely provozování windsurfingu, kitesurfingu, jachtingu a dalších sportovních aktivit.

2. Souhlas s podmínkami

Používáním tohoto webserveru uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami a pravidly. Windguru si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek

3. Informace na serveru

3.1. Informace poskytované serverem jsou chráněny autorským zákonem. Informace zde poskytované jsou určeny pouze a výhradně pro osobní potřebu uživatelů, není-li uvedeno jinak. Kopírování, redistribuce nebo jakékoliv jiné použití bez předchozího souhlasu je přísně zakázáno. Shomážďování dat a informací soukromou osobou či jiným právním subjektem za účelem jejich pozdějšího využití pro potřeby studijních, výukových, výzkumných, komerčních nebo jiných aplikací není považováno za osobní potřebu a je nutné získat souhlas s využitím dat. Umístění odkazu směřujícího na windguru.cz na internetové stránky 3. strany je povoleno za předpokladu že je z odkazu zřejmé že odkazovaná stránka se nachází na serveru windguru.cz, odkaz nesmí vyvolávat dojem že daná informace je součástí stránek 3. strany.

3.2. Je zakázáno stahovat obsah pomocí skriptů.

4. Zřeknutí se odpovědnosti

4.1 Windguru neručí za přesnost, pravdivost, bezchybnost ani nepřetržitou dostupnost na serveru zobrazovaných informací a dat. Informace jsou poskytovány tak "jak jsou" bez záruky jakéhokoliv druhu. Windguru v žádném případě neručí za informace a názory zveřejněné samotnými uživateli např. v diskusním fóru.

4.2 Windguru nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímě škody způsobené použitím na serveru zveřejněných informací. Jakékoliv jejich použití a interpretace je pouze na vlastní riziko uživatele.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Windguru se zavazuje že nezveřejní ani nepředá třetí straně údaje o jednotlivých uživatelích serveru, údaje vyplněné uživatelem při registraci jsou důvěrné a budou uchovány v tajnosti, vyjímkou jsou informace které jsou označeny jako veřejné (např. osobní profil který uživatel dobrovolně vyplnil s vědomím že je určen ke zveřejnění ostatním uživatelům).

5.2 Windguru může shromažďovat a zpracovávat informace týkající se návštěvnosti serveru a popularity jednotlivých částí jeho obsahu. Souhrnné statistické informace mohou být též zveřejněny za účelem informování inzerentů o struktuře návštěvníků serveru. Osobní informace o individuálních návštěvnících jsou však důvěrné a nemohou být nikdy zveřejněny.

5.3 Windguru může shromažďovat záznamy pro účely zjištění neoprávněného přístupu k informacím či odhalení případů zneužívání dat.

5.4 Windguru též může používat cookies nebo jiných identifikátorů pro identifikaci návštěvníků za účelem zajištění snadnější a pohodlnější navigace na stránkách a pro cílenou reklamu. Windguru též může využívat reklamní systémy dalších firem (např. Google) pro zobrazování reklam, tyto firmy mohou získávat anonymní informace o návštěvnících Windguru a dalších webových stránek za účelem cíleného zobrazování reklam.

6. Placené informace, předplatné Windguru PRO.

6.1 Po zaplacení předplatného Windguru PRO uživatel získává přístup k dalším datům a funkcím webu.

6.2 Při objednávce předplatného je uživatel povinnen zkontrolovat že jím vyplněné údaje jsou správné a pravdivé a potvrdit svůj souhlas s těmito podmínkami a pravidly používání.

6.3 Zaplacené předplatné je nevratné.

6.4 Uživatel souhlasí s tím že Windguru nezaručuje nepřetržitou dostupnost všech dat vždy a za všech okolností, v některých případech, např. při nedostupnosti dat na partnerských serverech, nemusí dojít k aktualizaci dat nebo mohou být data dočasně neúplná. Windguru si též vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu přerušit provoz za účelem údržby, aktualizací a podobných aktivit které jsou nezbytné k zajištění řádného chodu webserveru.

6.5 V případě delšího výpadku provozu či opakované nedostupnosti aktuálních dat Windguru může zdarma prodloužit období předplatného těm uživatelům kterých se výpadek dotkl.

6.6 Přístup k placeným informacím Windguru PRO je chráněn zadáním uživatelského jména a hesla, uživatel je povinnen uchovat heslo v tajnosti. Sdílení jednoho předplatného s více uživateli je zakázáno a pokud Windguru na základě analýzy logu nebo jiným způsobem zjistí takovéto zneužití uživatelského účtu, je oprávněn předplatné a účet zrušit bez náhrady.

7. Změny služeb

Windguru si vyhrazuje právo na změnu poskytovaných služeb. O případných změnách budou uživatelé informováni na webových stránkách windguru

Provozovatelem Windguru.cz je Ing. Václav Horník, Taussigova 1152, Praha 8, 18200, IČ: 70088578, DIČ: CZ7406010282, email: vhornik@seznam.cz
© 2000 - 2018 www.windguru.cz | Podmínky a pravidla používání | Nápověda | Kontakt |