logo
Previsions principals
Mapes de previsions
Previsió en el mapa sensible
Nom d'usuari:

Clau:


Registreu-vos! (gratuït) Per què?
Les previsions en mapa sensible només són disponibles per a usuaris Windguru PRO.
Cliqueu en el mapa per veure'n la previsió meteorolgògica:
Zona horària: ? close Si teniu seleccionada l'autodetecció windguru intentarà trobar la zona horària automàticament a partir de les coordenades de la localització.

Si preferiu decidir-ho vos aleshores escolliu selecció manual i trieu la zona horària manualment en el menú.

Notes: Les previsions en el mapa sensible poden ser més lentes durant l'actualització de les dades del model.

Si utilitzeu l'Internet Explorer 8 i teniu problemes de compatibilitat en el mapa sisplau, canvieu a la "Vista Compatible"

Navegadors recomanats: Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Netscape, Seamonkey, Konqueror...
generalment, es recomanem l'ús de qualsevol navegador modern excepte Internet Explorer.

© 2000 - 2020 www.windguru.cz | Termes i condicions | Ajuda | Contacta |